Subiekt GT – ustawienie ceny kartotekowej dla PZ, PW oraz Faktury zakupu

Subiekt GT – ustawienie ceny kartotekowej dla PZ, PW oraz Faktury zakupu

#1 z listy modułów wybieramy Administracja/Parametry
#2 ustawiamy cenę kartotekowąPrzyjęciu zewnętrznym, Przychodzie wewnętrznym oraz Fakturze zakupu