Subiekt GT – sporządzenie i wydrukowanie przyjęcia wewnętrznego

Subiekt GT – sporządzenie i wydrukowanie przyjęcia wewnętrznego

#1 z listy modułów wybieramy Magazyn/Przyjęcia magazynowe, następnie Dodaj/Dodaj przyjęcie wewnętrzne
#2 w oknie Przyjęcie wewnętrzne należy wpisać datę wystawienia dokumentu

#3 wprowadzamy towary/materiały/wyroby gotowe oraz ilość
 
#4 za pomocą selektora wybieramy osobę upoważnioną do odbioru dokumentu PW i osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu
#5 po wprowadzeniu i uzupełnieniu wszystkich wymaganych elementów należy zapisać i wydrukować dokument PW
Zapamiętaj: PW do przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji – księgujemy, zaś PW do wprowadzenia stanów początkowych zapasów nie księgujemy, ponieważ stan początkowy zapasów wprowadzamy w Bilansie otwarcia