Rewizor GT – wydrukowanie ZSO

Rewizor GT – wydrukowanie ZSO

#1 z listy modułów wybieramy Zestawienia, następnie szukamy ZSO zwykłe

#2 w oknie ZSO musimy wybrać zakres kont,  więc klikamy wybierz konto
#3 w oknie Parametr “zakres kont” wybieramy Wszystkie (jeżeli w zadaniu nie jest podany inny zakres kont)
#4 wybieramy funkcję Wylicz, następnie sporządzone ZSO możemy wydrukować, Drukuj