Rewizor GT – wydrukowanie PK – Polecenia księgowania

Rewizor GT – wydrukowanie PK – Polecenia księgowania

#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/Dekretacja i księgowanie, podświetlamy zadekretowane polecenie księgowania

#2 klikamy Drukuj