Rewizor GT – ewidencja dowodów księgowych

Rewizor GT – ewidencja dowodów księgowych

#faktura zakupu

#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/Dekretacja i księgowanie, następnie Dodaj

#2 w okienku Dekret należy:
#wpisac datę dekretu
#wpisać numer księgowanego dokumentu
#wybrac Kategorię Zakup, Powiązanie VAT: Zakup
#wskazówko-uwaga: dzięki powiązaniu VAT, faktura zostanie od razu uwzględniona w Rejestrze VAT zakupu

#3 księgowanie operacji gospodarczej:
#numery kont możemy wpisać ręcznie lub wybrać z listy kont (klikamy F2)
#wskazówko-uwaga: #jeżeli mamy ustawioną Kontrolę bilansowania: bilansowanie grup i całości dekretu należy rozpocząć wprowadzanie kont od konta z największą kwotą operacji
#jeżeli na fakturze występuje kilka stawek VAT, należy każdą stawkę zadekretować osobno
#wpisujemy kwoty operacji
#wpisujemy treści operacji gospodarczych wykorzystując klawisz F2 i funkcję Dodaj
#w kolumnie VAT należy wybrać odpowiednią stawkę dla zadekretowanego podatku VAT naliczonego

#4 w zakładce VAT należy uzupełnić dane na potrzeby podatku VAT
#wybieramy kontrahenta
#w polu Opis wpisujemy zakup towarów (zakup materiałów)
#po uzupełnieniu wszystkich wymaganych elementów, klikamy Zapisz