Egzamin – A.36/AU.36 – czerwiec 2021 – zad. 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjne SUNSET sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – czerwiec 2021 – zadanie 3 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Produkcyjne SUNSET sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne SUNSET sp. z o.o. zajmuje się produkcją altan ogrodowych. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego SUNSET sp. z o.o.:

 1. Wprowadź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu materiałów,
  • przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu,
  • wydania materiałów do produkcji,
  • przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu,
  • sprzedaży wyrobów gotowych,
  • wydania wyrobów gotowych z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Sporządź kalkulację kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych w tabeli kalkulacyjnej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
 4. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2021 r.
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.05.2021 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • przeksięgowania w końcu okresu podatku VAT naliczonego i należnego – PK 1/05/2021,
  • zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 2/05/2021,
  • ustalenia wyniku finansowego netto za maj 2021 r. – PK 3/05/2021 (maj 2021 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 6. Dokonaj księgowania operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych dowodów PK – Poleceń księgowania.
 7. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za maj 2021 r.
 8. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za maj 2021 r.
 9. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym dla jednostek małych za maj 2021 r.
 10. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto sprzedaży w latach 2019-2020. Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.


Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od wprowadzenia:

 • danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego SUNSET sp. z o.o.,
 • swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjnego SUNSET sp. z o.o.,
 • planu kont,
 • kartotek kontrahentów,
 • kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • stanów początkowych kont do bilansu otwarcia.

Zdefiniuj, czyli przyporządkuj konta wynikowe do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym dla małych jednostek: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments