Płatnik – ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Przy pomocy deklaracji ZUS ZZAzgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Rejestracji do ubezpieczeń dokonuje się nie później niż 7 dnia od dnia powstania obowiązku do ubezpieczeń.

Wypełnij, zweryfikuj i zapisz dokument zgłoszeniowy, w tym celu postępuj z poniższymi wskazówkami.

Informacje niezbędne do założenia kartoteki płatnika w programie Płatnik oraz przygotowania ZUS ZZA

Imię i nazwiskoAnna Dąbek
PESEL86111507702
Obywatelstwopolskie
Adres zamieszkaniaul. Cystersów 21, 31-553 Kraków
Gmina/PowiatKraków
Oddział NFZ06R małopolski
Naliczanie składek na ubezpieczeniaz tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Anna Dąbek opłaca za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż jest zatrudniona na pełny etat w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne.
Kod tytułu ubezpieczenia05 10 0 0
Data wypełnienia            02.12.2020 r.

#1 z menu wybierz Dokumenty

#2 w kolejnym kroku wybieramy Dokumenty wprowadzone

#3 następnie należy wybrać Utwórz nowe dokumenty -> Dokumenty zgłoszeniowe i interesujący nas dokument – ZUS ZZA.

ZUS ZZA

#4 w okienku Lista ubezpieczonych – tworzenie dokumentu ZUS ZZA należy wybrać osobę dla której zostanie przygotowane ZUS ZZA, a następnie klikamy OK.

ZUS ZZA

#5 w okienku ZUS ZZA – Anna Dąbek należy wprowadzić odpowiednie dane wynikające z treści zadania.

ZUS ZZA

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wskazać kod wykonywanego zawodu przez ubezpieczonego

Obowiązek podawania w ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu dotyczy dokumentów składanych do ZUS od 16 maja 2021 r. Od tego dnia nie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych.

 Odpowiedni kod zawodu można wybrać z listy w programie Płatnik. Kod wykonywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów, która określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania


#6 w zakładce V-VII należy wskazać Kod tytułu ubezpieczenia, Kod wykonywanego zawodu (aktualizacja) oraz datę powstania obowiązku ubezpieczenia

ZUS ZZA

Aktualizacja – wygląd zakładki V-VII od 16.05.2021 r.

#6 po wprowadzeniu danych należy wskazać datę wypełnienia dokumentu i następnie zweryfikować dokument przy pomocy Weryfikuj. Po weryfikacji klikamy Zapisz i zamknij.

Uwaga:
W trakcie weryfikowania danych płatnika może pojawić się informacja o wystąpieniu błędów krytycznych. P
onadto może pojawić się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS”. Jednak na potrzeby wykonywania zadań i egzaminów, należy zignorować tę informację i zapisać dokument, a następnie kontynuować rozwiązywanie zadania egzaminacyjnego.

Sprawdź pozostałe wpisy dotyczące obsługi programu Płatnik

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments