Egzamin – A.36/AU.36 – styczeń 2021 – zad. 2 – Przedsiębiorstwo Handlowe KOSMA sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2021 – zadanie 2 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Handlowe KOSMA sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne 

Przedsiębiorstwo Handlowe KOSMA sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą płytek ceramicznych ściennych oraz podłogowych i jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Handlowego KOSMA sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • zakupu środka trwałego – wózka paletowego,
  • zakupu usługi transportowej zakupionego środka trwałego – wózka paletowego,
  • przyjęcia zakupionego środka trwałego do używania,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2020 r.
 4. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2020 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • przeksięgowania w końcu okresu podatku VAT naliczonego i należnego – PK 1/12/2020,
  • naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych – PK 2/12/2020,
  • ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2020 r. (grudzień 2020 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy) – PK 3/12/2020.
 5. Dokonaj księgowania operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych dowodów PK – Poleceń księgowania.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2020 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2020 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za grudzień 2020 r.
 9. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny bieżącej płynności finansowej w latach 2018-2019.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowego KOSMA sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Handlowego KOSMA sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami i 240 Pozostałe rozrachunki,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.


Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wiktor K

trzymajcie kciuki w poniedziałek