Składki ZUS za pracowników w 2021 r. – wysokość stóp procentowych składek i sposób ich finansowania

Tytuł ubezpieczeniaWymiar składki finansowanej przez:Razem składki odprowadzane do ZUS
Ubezpieczonego (pracownika)Płatnika (pracodawcę)
Emerytalne9,76%9,76%19,52%
Rentowe1,50%6,50%8,00%
Chorobowe2,45%-2,45%
Wypadkowe-od 0,67% do 3,33%*od 0,67% do 3,33%*
FP i FS - Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy***-2,45%2,45%
FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych-0,10%0,10%
Razem13,71%20,48%**34,19%**
Składka zdrowotna pobrana9%-9%
Składka zdrowotna odliczona7,75%-7,75%

*Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. – 1,67% podstawy wymiaru. W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. również obowiązuje stawka – 1,67% podstawy wymiaru.

Dla pozostałych podmiotów stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757).


** Uwzględniono składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru.

*** Wysokości składek na FP i FS wynoszą:

  • Fundusz Pracy – 2,00% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Solidarnościowy – 0,45% podstawy wymiaru.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2019 r. poz. 757).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments