Próbny egzamin – A.36/AU.36 – czerwiec 2020 Hurtownia ALEX sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
by Technik ekonomista na 100%
A.36/AU.36 – czerwiec 2020
Hurtownia ALEX sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Hurtownia ALEX sp. z o.o. zajmuje sprzedażą artykułów spożywczych oraz gospodarstwa domowego. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonaj prace dla Hurtowni ALEX sp. z o.o.:

 • sporządź w arkuszu egzaminacyjnym tabelę do ustalenia oraz rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych na dzień 01.02.2020 r.;
 • sporządź i wydrukuj PK 1/02/2020 – Polecenie księgowania dotyczące ujawnienia powstałych różnic inwentaryzacyjnych;
 • sporządź i wydrukuj PK 2/02/2020 – Polecenie księgowania dotyczące rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zgodnie z protokołem Komisji inwentaryzacyjnej;
 • zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze jakie miały miejsce w lutym 2020 r., na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, dotyczące:
  • zakupu regałów magazynowych – regały przekazano bezpośrednio do użytkowania w magazynie,
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania towarów z magazynu,
  • dostępu do Internetu w miesiącu lutym,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania towarów z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym;
 • dokonaj stosownych obliczeń a następnie sporządź na 29.02.2020 r., i wydrukuj, dowody księgowe PK – Polecenie księgowania związane z:
  • zaksięgowaniem podatku dochodowego od osób prawnych – PK 3/02/2020,
  • ustaleniem wyniku finansowego netto – PK 4/02/2020;
 • sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych za luty 2020 r.;
 • sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za luty 2020 r.;
 • zdefiniuj, a następnie sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat za luty 2020 r.;
 • dokonaj analizy i oceny bieżącej płynności za lata 2018-2019 w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni ALEX sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni ALEX sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont:
  • 200 Rozrachunki z odbiorcami,
  • 210 Rozrachunki z dostawcami,
  • 400 Koszty według rodzaju,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments