Kalkulacja kosztów wytworzenia – zadania

1. W spółce ABC w grudniu 2019 r. stan kosztów produkcji przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych na koniec miesiąca wyniósł 47 752 zł. W miesiącu grudniu wyprodukowano 254 szt. produktów. Oblicz jednostkowy koszt wytworzenia produktu.

 
 
 
 

2. Przedsiębiorstwo produkujące masowo jeden produkt gotowy do ustalenia jego jednostkowego kosztu wytworzenia wykorzysta kalkulację

 
 
 
 

3. W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo wyprodukowało 400 sztuk wyrobów gotowych oraz 600 sztuk produktów niezakończonych o stopniu przetworzenia 50%. Liczba umownych jednostek kalkulacyjnych przyjęta do rozliczenia kosztów produkcji wynosi

 
 
 
 

4. Ustal ile wyniesie koszt jednostkowy produktu gotowego, wiedząc, że

 • Przedsiębiorstwo produkuje jeden rodzaj desek do prasowania,
 • Wysokość poniesionych kosztów w czerwcu wynosiła 150 500 zł
 • W czerwcu wyprodukowano 700 szt. produktów gotowych i 500 szt. wyrobów ukończonych w 75%
 
 
 
 

5. Przedsiębiorstwo produkuje 2 rodzaje luster o wymiarach:

 • Wysokość 100 cm, szerokość 50 cm,
 • Wysokość 100 cm, szerokość 80 cm.

Jaką metodę kalkulacji jednostka powinna zastosować do obliczenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych?

 
 
 
 

6. Koszt wytworzenia produktów w przedsiębiorstwie korzystającym z kalkulacji podziałowej ze współczynnikami ustala się na podstawie konta

 
 
 
 

7. W przedsiębiorstwie jest produkowany jeden rodzaj wyrobów gotowych. W danym okresie jednostka wyprodukowała 400 szt. wyrobów gotowych i 200 szt. wyrobów wytworzonych w 50%, ponosząc koszty w kwocie 150 000 zł. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego wynosi

 
 
 
 

8. Oblicz jednostkowy rzeczywisty koszt wytworzenia produkcji niezakończonej.

 • Koszty wytworzenia produkcji w maju – 70 800 zł
 • Produkcja zakończona 6 800 szt.
 • Produkcja niezakończona 700 szt. (ukończono w 40%)
 
 
 
 

9. Koszty wytworzenia produktu obejmują koszty

 
 
 
 

10. Przedsiębiorstwo MAX produkuje meble.Całkowity jednostkowy koszt krzesła jest mniejszy/większy od całkowitego jednostkowego kosztu fotela o

 
 
 
 

11. Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym wytworzyło:

 • 100 szt. wyrobów gotowych,
 • 50 szt. produktów niezakończonych, przerobionych w 50%.

 

Koszty wytworzenia przedstawiały się następująco

 • materiały bezpośrednie – 2 500 zł,
 • płace bezpośrednie – 2 000 zł,
 • uzasadnione koszty wydziałowe – 500 zł.

Ile wynosi jednostkowy koszt wytworzenia produktu niezakończonego?

 
 
 
 

12. Przedsiębiorstwo produkuje jeden rodzaj wyrobów. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 9 000 sztuk wyrobów gotowych i 2 000 sztuk produktów niezakończonych o stopniu przetworzenia 50%. Poniesione koszty wytworzenia wyniosły 300 000,00 zł. Oblicz jednostkowy koszt wytworzenia produktu niezakończonego.

 
 
 
 

13. Tabela przestawia koszty bezpośrednie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Koszty wydziałowe wynoszą 7 200 zł i są rozliczane proporcjonalnie do materiałów bezpośrednich. Ile wyniesie koszt wytworzenia Zlecenia nr 1?

 
 
 
 

14. Tabela przestawia koszty bezpośrednie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Koszty wydziałowe wynoszą 7 200 zł i są rozliczane proporcjonalnie do materiałów bezpośrednich. Ile wyniesie koszt wytworzenia Zlecenia nr 2?

Odpowiedź podaj w formie: 7 200,00

15. Ustal jednostkowy koszt własny sprzedaży dla produktu A i B, wiedząc, że wyprodukowano 372 szt. wyrobu A oraz 504 szt. wyrobu B a poniesione koszty przedstawia poniższa tabela. Produkcja niezakończona nie występuje.

Udzielanie odpowiedzi do zadania jest podzielone na części 😉

Odpowiedź 1. W okienku poniżej podaj współczynnik narzutu kosztów wydziałowych (podaj w formie: 30%)

16. Ustal jednostkowy koszt własny sprzedaży dla produktu A i B, wiedząc, że wyprodukowano 372 szt. wyrobu A oraz 504 szt. wyrobu B a poniesione koszty przedstawia poniższa tabela. Produkcja niezakończona nie występuje.

Udzielanie odpowiedzi do zadania jest podzielone na części 😉

Odpowiedź 2. W okienku poniżej podaj kwotę kosztów ogólnego zarządu przypadającą na produkt B (podaj w formie: 2 074,50)

17. Ustal jednostkowy koszt własny sprzedaży dla produktu A i B, wiedząc, że wyprodukowano 372 szt. wyrobu A oraz 504 szt. wyrobu B a poniesione koszty przedstawia poniższa tabela. Produkcja niezakończona nie występuje.

Udzielanie odpowiedzi do zadania jest podzielone na części 😉

Odpowiedź 3. W okienku poniżej podaj kwotę kosztu sprzedaży przypadającą na produkt A (podaj w formie: 6 655,14)

18. Ustal jednostkowy koszt własny sprzedaży dla produktu A i B, wiedząc, że wyprodukowano 372 szt. wyrobu A oraz 504 szt. wyrobu B a poniesione koszty przedstawia poniższa tabela. Produkcja niezakończona nie występuje.

Udzielanie odpowiedzi do zadania jest podzielone na części 😉

Odpowiedź 4. W okienku poniżej podaj jednostkowy koszt własny sprzedaży przypadający na produkt A (podaj w formie: 55,14)

19. Ustal jednostkowy koszt własny sprzedaży dla produktu A i B, wiedząc, że wyprodukowano 372 szt. wyrobu A oraz 504 szt. wyrobu B a poniesione koszty przedstawia poniższa tabela. Produkcja niezakończona nie występuje.

Udzielanie odpowiedzi do zadania jest podzielone na części 😉

Odpowiedź 5. W okienku poniżej podaj jednostkowy koszt własny sprzedaży przypadający na produkt B (podaj w formie: 55,14)

20. Przedsiębiorstwo wytwarza dwa rodzaje flakonów szklanych różniących się pojemnością. W bieżącym okresie sprawozdawczym wyprodukowano:

 • 1 000 sztuk flakonów VENA o pojemności 2 litry,
 • 2 000 sztuk flakonów DIANA o pojemności 3 litry.

Koszty produkcji flakonów wyniosły:

 • koszty bezpośrednie 100 000,00 zł,
 • koszty przerobu 60 000,00 zł.

Oblicz jednostkowe koszty wytworzenia flakonów VENA i flakonów DIANA, jeżeli koszty produkcji są rozliczane proporcjonalnie do pojemności flakonów.

Poniżej podaj obliczony jednostkowy koszt wytworzenia flakonu VENA (w formie 99,00).

21. Przedsiębiorstwo wytwarza dwa rodzaje flakonów szklanych różniących się pojemnością. W bieżącym okresie sprawozdawczym wyprodukowano:

 • 1 000 sztuk flakonów VENA o pojemności 2 litry,
 • 2 000 sztuk flakonów DIANA o pojemności 3 litry.

Koszty produkcji flakonów wyniosły:

 • koszty bezpośrednie 100 000,00 zł,
 • koszty przerobu 60 000,00 zł.

Oblicz jednostkowe koszty wytworzenia flakonów VENA i flakonów DIANA, jeżeli koszty produkcji są rozliczane proporcjonalnie do pojemności flakonów.

Poniżej podaj obliczony jednostkowy koszt wytworzenia flakonu DIANA (w formie 99,00).


Pytanie 1 z 21

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments