Próbny egzamin – A.36/AU.36 – kwiecień 2020 – Przedsiębiorstwo Produkcyjne CZYŚCIK sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
by Technik ekonomista na 100%
A.36/AU.36 – kwiecień 2020
Przedsiębiorstwo Produkcyjne CZYŚCIK sp. z o.o.

Przykładowe rozwiązanie już dostępne!

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo Produkcyjne CZYŚCIK sp. z o.o. zajmuje się produkcją płynów do naczyń oraz płynów do płukania tkanin. 

Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego CZYŚCIK sp. z o.o.:

 1. zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze jakie miały miejsce w marcu 2020 r. na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych;
 2. sporządź kalkulację jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w tabeli zmieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym;
 3. dokonaj stosownych obliczeń a następnie sporządź na 31.03.2020 r., i wydrukuj, dowody księgowe PK – Polecenie księgowania związane z:
  • przeksięgowaniem rzeczywistego kosztu wytworzenia – PK 1/03/2020,
  • wyksięgowaniem odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych – PK 2/03/2020,
  • przeksięgowaniem odchyleń przypadających na sprzedane wyroby gotowe – PK 3/03/2020  (współczynnik i narzut zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku),
  • zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych – PK 4/03/2020,
  • ustaleniem wyniku finansowego netto – PK 5/03/2020;
 4. sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych (do 5. poziomu) za marzec 2020 r.;
 5. sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za marzec 2020 r.;
 6. zdefiniuj, a następnie sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat za marzec 2020 r.;
 7. dokonaj analizy i oceny produktywności aktywów za lata 2018-2019 w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego CZYŚCIK sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjnego CZYŚCIK sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do konta 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments