Egzamin próbny – A.36 – Zakład Papierniczy INTERDRUK sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Kwalifikacja A.36
Zakład Papierniczy INTERDRUK sp. z o.o.
Treść zadania – Wioletta Piasecka

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prace związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w Zakładach Papierniczych INTERDRUK sp. z o.o. w Poznaniu dotyczące dokumentów z grudnia 2018 r. Do wykonania tych prac wykorzystaj szczegółowe informacje zawarte w tabelach. Dowody stanowiące podstawę księgowania są dołączone do zadania praktycznego.

Polecenia

 1. Wprowadź do programu finansowo-księgowego dane identyfikacyjne Zakładów Papierniczych INTERDRUK sp. z o.o.
 2. Wprowadź do programu finansowo-księgowego plan kont.
 3. Wprowadź do programu finansowo księgowego stanu początkowe kont.
 4. Załóż kartoteki kontrahentom zgodnie z załączonymi dowodami księgowymi.
 5. Załóż kartoteki środków trwałych oraz sporządź w arkuszu dokument OT.
 6. Zaksięguj w programie finansowo księgowym operacje gospodarcze na podstawie dowodów księgowych dołączonych do zadania. Zaksięguj również sporządzony dokument OT.
 7. Zaksięguj operacje gospodarcze na podstawie sporządzanych w systemie finansowo-księgowym dowodów „Polecenie księgowania”:
 8. księgowań związanych z rozliczeniem podatku VAT – PK 1/12/2018
 9. naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2018 – PK 2/12/2018
 10. przeksięgowania dodatnich i ujemnych elementów wyniku finansowego – PK 3/12/2018
 11. Sporządź w programie finansowo-księgowym i wydrukuj „Dziennik księgowań” za miesiąc grudzień 2018.
 12. Sporządź w programie finansowo-księgowym i wydrukuj „Zestawienie obrotów i sald” za miesiąc grudzień 2018.
 13. Sporządź w programie finansowo-księgowym i wydrukuj kalkulacyjny „Rachunek zysków i strat” za miesiąc grudzień 2018.
 14. Sporządź w programie finansowo – księgowym i wydrukuj deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7. Proporcja bazowa 100 %. Data sporządzenia deklaracji 31.12.2018 r.
 15. Wydrukuj polecenie przelewu podatku dochodowego.
 16. Przeprowadź analizę produktywności aktywów Zakładów Papierniczych INTERDRUK sp. z o.o. w latach 2016-2017. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.Przykładowe rozwiązanie 

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments