Egzamin próbny – A.36 – Zakład Papierniczy INTERDRUK sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Kwalifikacja A.36
Zakład Papierniczy INTERDRUK sp. z o.o.
Przykładowe rozwiązanie