Egzamin – A.36 – styczeń 2018 – zadanie 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjne REMEBLE sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – styczeń 2018 – zadanie 3 – egzamin CKE

Przedsiębiorstwo Produkcyjne REMEBLE sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo Produkcyjne REMEBLE sp. z o.o. zajmuje się produkcją mebli biurowych.

Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego REMEBLE sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie sporządzonych i zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu materiałów,
  • przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu w stałej cenie ewidencyjnej,
  • rozliczenia zakupu materiałów (wyksięgowania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów),
  • wydania materiałów z magazynu do produkcji,
  • przeksięgowania narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zużyte materiały,
  • zakupu usługi naprawy sieci elektrycznej w hali produkcyjnej,
  • sprzedaży wyrobów gotowych,
  • wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Sporządź i wydrukuj na dzień 04.12.2017 r. Polecenie księgowania – PK 1/12/2017 dotyczące wyksięgowania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zakupione materiały.
 4. Oblicz współczynnik odchyleń przeciętnych i narzut odchyleń przeciętnych przypadający na materiały wydane do zużycia zgodnie z zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym wzorami. Miejsce na obliczenia znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 06.12.2017 r. Polecenie księgowania – PK 2/12/2017 dotyczące przeksięgowania narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zużyte materiały.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2017 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2017 r.
 8. Dokonaj analizy i oceny bieżącej płynności finansowej w latach 2015-2016, formularz do wypełnienia znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

  • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego REMEBLE sp. z o.o.,
  • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjnego REMEBLE sp. z o.o.,
  • założenia kartotek kontrahentów,
  • wprowadzenia planu kont,
  • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont: 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
  • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia.

Przykładowe rozwiązanie

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments