Egzamin – A.35 – czerwiec 2017 – zadanie 3 – Zakład Usługowy BRUK Karol Matkowski + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.35 – czerwiec 2017 – zadanie 3 – egzamin CKE

Zakład Usługowy BRUK Karol Matkowski

Zadanie egzaminacyjne

Karol Matkowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług brukarskich. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Zakładu Usługowego BRUK Karol Matkowski:

 1. Sporządź w imieniu Kamila Leszczyńskiego Rachunek nr 1/05/2017 do umowy zlecenia nr 1/05/2017 na formularzu zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
 2. Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w maju 2017 r.:
  • dowód KW – Kasa wypłaci nr 1/05/2017 potwierdzający wypłatę wynagrodzenia Kamilowi Leszczyńskiemu za wykonane prace zlecone,
  • fakturę nr 1/05/2017 za sprzedane usługi dla Hurtowni KROKUS sp. z o.o.,
 3. Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów operacje gospodarcze z maja 2017 r. potwierdzone dowodami księgowymi:
  • fakturą nr 300/05/2017 otrzymaną od firmy PROFIT Robert Glik za naprawę komputera,
  • rachunkiem nr 1/05/2017 do umowy zlecenia zawartej z Kamilem Leszczyńskim,
  • fakturą nr 1/05/2017 za sprzedane usługi dla Hurtowni KROKUS sp. z o.o.
 1. Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za maj 2017 r.
 2. Sporządź i wydrukuj deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7 za maj 2017 r. (proporcja bazowa na rok 2017 wynosi 100%). Przyjmij za datę wypełnienia deklaracji 31 maja 2017 r.
 3. Oblicz wskaźniki wykorzystania czasu pracy pracowników w latach 2015-2016 na podstawie informacji zawartych w tabeli Dane do obliczenia wskaźników wykorzystania czasu pracy pracowników w latach 2015-2016. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Zakładu Usługowego BRUK Karol Matkowski,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Zakładu Usługowego BRUK Karol Matkowski,
 • ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania,
 • założenia kartoteki urzędu skarbowego,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • założenia kartotek usług.

Przykładowe rozwiązanie 

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments