Egzamin pisemny – A.36 – styczeń 2016 + oficjalny klucz CKE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – styczeń 2016 – egzamin CKE

nie sugerujcie się odpowiedziami na zdjęciach