Egzamin – A.36 – wrzesień 2015 – PP BURACZEK + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – wrzesień 2015 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BURACZEK sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj pracę dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BURACZEK sp. z o. o.:
1| Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
2| Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
§  Wydania materiałów do produkcji,
§  Przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu,
§  Sprzedaży wyrobów gotowych,
§  Wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu.
3|Zaksięguj na podstawie sporządzonych dowodów PK – Polecenie księgowania operacje gospodarcze dotyczące:
§  Naliczenia wynagrodzenia brutto oraz potrąceń w liście płac za maj 2015 r. PK 1/05/2015 z dnia 29.05.2015 r.
§  Naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane ze środków pracodawcy PK 2/05/2015 z dnia 29.05.2015 r.
§  Naliczenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych za maj 2015 r. PK 3/05/2015 z dnia 31.05.2015 r.
§  Ustalenia wyniku finansowego netto za maj 2015 r. PK 4/05/2015 z dnia 31.05.2015 r. (miesiąc maj należy traktować jako pełny rok obrotowy).
4|Wydrukuj tylko dowody PK – Polecenie księgowania dotyczące:
§  PK 3/05/2015 – naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych,
§  PK 4/05/2015 – ustalenie wyniku finansowego netto za maj 2015 r.
5|Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za maj 2015 r.
6|Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za maj 2015 r.
7| Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za maj 2015 r.

8| Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny ogólnego poziomu zadłużenia w latach 2013-2014.


zadanie z przykładowym rozwiązaniem w pdf (bez możliwości pobrania)

 
Subscribe
Powiadom o
guest
13 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
nowy

Dlaczego nie bierzemy pod uwagę składek na społeczne i FP oraz FGŚP przy podatku?

Isildae dae

a wystarczyło dodać jedno konto kosztów więcej…

Konto 501 na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia stan produkcji w toku, czyli w bilansie jest wykazywane jako Produkcja w toku.
Wyroby gotowe są w zespole 6 co wynika z zasady, że zespoły kont zakładowego planu kont są porządkowane zgodnie z ruchem okrężnym środków w procesie gospodarczym przedsiębiorstwa.

Unknown

Witam,

A gdzie mam konto 501 dać do pozycji w bilansie ? I dlaczego konto Wyroby gotowe nie należy do 3 grupy kont

Asia Pio

jakie to logiczne dzięki :>

Edzia

Przy obliczaniu wyniku finansowego nie bierzemy pod uwagę kosztów działalności podstawowej, ponieważ z treści zadania wynika, że jest kontem bilansowym.

Edzia

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy os. pr. oblicza sie następujący sposób 48000-288000*0,19=3648

Asia Pio

dlaczego przy księgowaniu na wynik finansowy nie uwzględniamy kosztów działalności podstawowej?

Asia Pio

dlaczego przy księgowaniu na wynik finansowy nie uwzględniamy kosztów działalności podstawowej?

Patryk

Kamila, a co bierzesz pod uwagę przy obliczaniu podatku? (rozpisz działanie najlepiej)

Kamila Czapiewska

Podatek mi sie nie zgadza , wychodzi mi 3919 lub 3691 zł . Nie wiem co robie nie tak . Wszystkie operacje mam tak samo .

Unknown

są zaksięgowane na koncie 501 czyli koszty produkcji podstawowej. Jeśli przyjmujemy wyroby gotowe to ich wartość wyksięgowuje się z konta 501 i księguje na 601 ( a po wydaniu WG z magazynu stanowi koszt sprzedanych wyrobów gotowych). Nierozliczona część konta 501 stanowi pozycję BILANSU jako produkcja w toku. Gdyby te wynagrodzenia brać pod uwagę do podatku to byłyby podwójne koszty

Ela B

Dlaczego wynagrodzenia brutto i wpłata na FP i GFŚP nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podatku?