Lista płac – zadanie

Oblicz wynagrodzenia 5 pracowników uzupełniając tabelę.
 

ROZWIĄZANIE