Egzamin – A.36 – styczeń 2014 – KOMP + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – styczeń 2014 – egzamin CKE

Hurtownia KOMP sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prace dla Hurtowni KOMP sp. z o.o.:

 • zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, dotyczące przyjęcia towarów do magazynu, sprzedaży towarów oraz wyciąg bankowy,
 • oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku od osób prawnych za grudzień 2013 r. (miesiąc grudzień należy traktować jako pełny rok obrachunkowy),
 • dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2013 r.,
 • sporządź i wydrukuj dowody księgowe PK – „Polecenie księgowania”: PK 1/12/2013 podatek dochodowy od osób prawnych, Pk 2/12/2013 ustalenie wyniku finansowego netto,
 • sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów ni sald kont księgi głównej oraz dziennik księgowań za grudzień 2013 r.,
 • zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
 • dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności sprzedaży netto za lata 2011-2012. Analiza powinna zawierać wzór dobranego wskaźnika, dane do obliczenia wskaźników, obliczone wskaźniki w latach 2011-2012, interpretację obliczonych wskaźników oraz ocenę rentowności sprzedaży netto w latach 2011-2012.

Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą „Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto”.

Wykonaj zadania na stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym, biurowym do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym oraz niezbędne materiały biurowe.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni KOMP sp. z o.o.
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni KOMP sp. z o.o.,
 • wprowadzenia planu kont księgi głównej,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont księgi głównej do bilansu otwarcia,
 • założenia kartotek kontrahentów zgodnie z zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym dowodami księgowymi,
 • zdefiniowania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym:
  • konto 730 „Przychody ze sprzedaży towarów” przypisz obrotami Ma do pozycji A.II. „przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów”,
  • konto 731 „Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu” przypisz obrotami Wn do pozycji B.II. „Wartość sprzedanych towarów i materiałów”,
  • konto 503 „Koszty handlowe” przypisz obrotami Wn do pozycji D „Koszty sprzedaży”,
  • konto 870 „Podatek dochodowy” przypisz obrotami Wn do pozycji O „Podatek dochodowy”

 

Przykładowe rozwiązanie 

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Unknown

hej, a mógłbyś wstawić bilans zamknięcia ??

Malwina

czy dekretacja kwoty 4674 zł z wyciągu bankowego 210Wn/131Ma jest dobrze? jęśli mamy konto rozliczenie zakupu to przez to konto powinna przejść dekretacja, czyli zamiast 210 powinno być 300..? Proszę o wyjaśnienie