Analiza – wskaźniki zadłużenia (przykładowe zadanie 3)

 

Obliczenia, interpretacja i ocena wskaźników wspomagania

do uproszczonego bilansu Spółki Akcyjnej JACEK

 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w roku 2012 wyniósł 28,02% co oznacza, że zobowiązania ogółem były 0,28 razy większe od kapitałów własnych, a na 1zł kapitału własnego przypadało 28 groszy kapitału obcego.
Natomiast w 2013 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 26,63% co oznacza, że zobowiązania ogółem są 0,27 razy większe od kapitałów własnych, a na 1zł kapitału własnego przypadało 27 groszy kapitału obcego.
Spadek wskaźnika o 4,96% oznacza spadek kapitałów obcych w ogólnej strukturze kapitałów spółki, świadczy to o spadku zadłużenia spółki.

 


Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku 2012 wyniósł 21,89% co oznacza, że zobowiązania ogółem stanowiły 21,89% aktywów ogółem. Spółka na pokrycie majątku wykorzystała 21,89% kapitałów obcych.
Z kolei w roku 2012 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 21,03% co oznacza, że udział zobowiązania ogółem w finansowaniu majątku wyniósł 21,03%.
Spadek zadłużenia o 3,93% oznacza wzrost samofinansowania spółki.

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku w roku 2012 wyniósł 78,11% co oznacza, że kapitały własne stanowiły 78,11% całości majątku. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 78,97% co oznacza, że udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku wyniósł 78,97%. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku zwiększył się o 1,1%, co oznacza, że sytuacja finansowa spółki nieznacznie się polepszyła.

W roku 2012 zysk brutto powiększony o odsetki od kredytów przewyższał kwotę odsetek o 1213%, a w 2013 roku
o 1151%. Oznacza to, że w obu latach zysk brutto z odsetkami przewyższał znacznie koszty pozyskiwania kapitałów obcych. Stanowi to pozytywną informację dla kredytodawców.

Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów trwałych spółki zwiększył się z 154,86% w 2012 r. do 157,41% w roku 2013. Wynika z tego, że cały majątek trwały jest finansowany przez kapitały własne oraz około 55% majątku obrotowego.


Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową w 2012 roku wynosił 147,11%, a w 2013 roku 163,72%. Oznacza to, że spółka nadwyżką finansową może pokryć 100% zobowiązań
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments