Analiza – wskaźniki rotacji (przykładowe zadanie 2)

Obliczenia, interpretacja i ocena wskaźników aktywności
do uproszczonego bilansu Spółki Akcyjnej KASIA

Wskaźnik wykorzystania aktywów oznacza, że na 1 zł zaangażowanego majątku przypadało w 2012 roku 88 groszy przychodów ze sprzedaży, a w roku 2013 1,08 złotych. Nastąpił przyrost produktywności aktywów o 23,07%, co jest zjawiskiem pozytywnym.


Wskaźnik obrotu zapasami oznacza, że zapasy w magazynie w roku 2012 wymieniano 7,15 razy, a w roku 2013 8,8 razy. Wzrost wskaźnika o 23,08% w stosunku rok do roku jest zjawiskiem pozytywnym, może świadczyć o większym zainteresowaniu odbiorców wyrobami spółki.


Wskaźnik obrotu należności w razach w roku 2012 wynosił 4,33, co oznacza około 4 cykli inkasa należności, zaś w 2013 roku wskaźnik obrotu należności w razach wynosił 5,14, co oznacza około 5 cykli inkasa należności. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wskaźnika rotacji należności w razach o 18,71%, bowiem można stwierdzić poprawę gospodarki należnościami.


 Wskaźnik obrotu zapasami w dniach w 2012 roku wynosił 50 dni, co oznacza, że wymiany zapasów dokonywano co 50 dni, zaś wskaźnik obrotu zapasami w dniach w 2013 roku wynosił 41 dni, co oznacza, że wymiany zapasów dokonywano co 41 dni. Skrócenie cyklu wymiany o 18,82% wynika z przyśpieszenia obrotu produktami i wyrobami – to zjawisko pozytywne.


W roku 2012 wskaźnik rotacji należności w dniach wyniósł 83 dni, co oznacza, że w spółce średni cykl inkasa, ściągania należności wynosił około 83 dni, zaś w roku 2013 wskaźnik rotacji należności w dniach wyniósł 70 dni, co oznacza, że w spółce średni cykl spływu, inkasa należności wynosił około 70 dni. Rotacja należności w dniach w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2012 spadła o 13 dni, czyli skrócił się okres spływu należności. Zmiany wielkości wskaźników rotacji należności w dniach należy ocenić pozytywnie.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments