Analiza – wskaźniki rentowności (przykładowe zadanie 1)

 

Obliczenia, interpretacja i ocena wskaźników rentowności
do uproszczonego bilansu Spółki Akcyjnej MIKOŁAJ
W roku 2012 na 1 złotówkę sprzedaży przypadało 17 groszy zysku, a w 2012 roku z 1 złotówki wartości sprzedanych wyrobów można było wygenerować 18 groszy zysku netto. Można powiedzieć, że rentowność sprzedaży zwiększyła się o 5,14%, co oznacza wzrost opłacalności sprzedaży.

W roku 2013 nastąpiła poprawa rentowności majątku (aktywów), bowiem zysk netto przypadający na jednostkę majątku (1 zł) wzrósł o 8,06%. Zaangażowana 1 złotówka majątku przyniosła 31 groszy zysku netto w roku 2012 i 33,5 grosze zysku netto w 2013.

Rentowność kapitałów własnych poprawiła się – wzrost o 6,54% jest dobrą informacją dla akcjonariuszy tej spółki. W roku 2012 na 1 złotówkę zaangażowanych kapitałów własnych przypadało 36,22 grosze, zaś w 2012 roku 38,59 groszy.

Analizowana spółka jest spółką akcyjną, więc kapitał zakładowy wyrażony jest w kapitale akcyjnym. Wskaźnik rentowności kapitału zakładowego oznacza więc wielkość zysku przypadającego na jednostkę kapitału akcyjnego. Rentowność kapitału zakładowego wynosiła w 2012 roku 78,12 groszy na 1 złotówkę kapitału akcyjnego, a w roku 2013 wynosi 86,49 groszy. Wzrost rentowności kapitału akcyjnego o 10,71% daje możliwość zwiększenia dywidend dla akcjonariuszy.

Dźwignia finansowa w 2012 i 2013 roku wykazywała dodatnie wskaźniki, co oznacza, że spółka korzystała z obcych źródeł finansowania, ponieważ są dla niej tanie. Spadek wskaźnika dźwigni finansowej o 9,97% informuje, że spółka w roku bieżącym zmniejszyła udział kapitałów obcych w finansowaniu swojej działalności.