Popyt, podaż – definicje do zapamiętania + przykładowe zadania

#Popyt (ang. demand) – ilość towarów i usług, którą konsumenci są gotowi nabyć przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie.

#Prawo popytu – stanowi, że:
– wraz ze wzrostem ceny danego dobra zmniejsza się ilość nabywana tego dobra, ceteris paribus.
– wraz ze spadkiem ceny ilość nabywana dobra rośnie, ceteris paribus.

#Ceteris paribus – oznacza, że poza badanymi czynnikami inne czynniki mające wpływ na popyt pozostają niezmienione. 

#Krzywa popytu

#Podaż (ang. supply) – ilość towarów i usług oferowana (sprzedawana) przy określonym poziomie cen w danym miejscu i czasie. 

#Prawo podaży – stanowi, że:
– wzrost ceny dobra prowadzi do wzrostu oferowanych ilości tego dobra, ceteris paribus.
– spadek ceny dobra wywołuje zmniejszenie oferowanych ilości tego dobra, ceteris paribus.

#Krzywa podaży

 

#Dobra komplementarne – to dobra uzupełniająca się, czyli takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie (np. samochód i paliwo).

#Dobra substytucyjne – to dobra zastępujące się (np. masło i margaryna). 

#Równowaga rynkowa

 
<Krzywa popytu przedstawia zależność pomiędzy ceną a wielkością popytu na dany model telewizora.
 
<Krzywa podaży przedstawia zależność pomiędzy ceną a wielkością podaży na dany model telewizora.
 
<Punkt równowagi rynkowej – punkt przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży, wyznacza cenę równowagi rynkowej, przy której ilość nabywana telewizorów jest równa ilości oferowanej. 
 
<Nadwyżka rynkowa (podaży) ma miejsce gdy cena dobra jest wyższa od ceny równowagi, wtedy ilość oferowana przewyższa ilość nabywaną.
 
<Nadwyżka rynkowa (popytu) ma miejsce gdy cena dobra jest niższa od ceny rynkowej (równowagi), wtedy ilość nabywana przewyższa ilość oferowaną
#Zadanie 1
Zaznacz w poniższych zdaniach informacje prawdziwe.
a) Jeżeli cena jabłek spada, to wielkość podaży jabłek maleje/rośnie, ceteris paribus.
b) Jeżeli cena spodni spada, to wielkość popytu na spodnie maleje/rośnie, ceteris paribus.
c) Jeżeli cena marchewki rośnie, to wielkość podaży marchewki maleje/rośnie, ceteris paribus.
d) Jeżeli cena swetra rośnie, to wielkość popytu na sweter maleje/rośnie, ceteris paribus. 
 
#Zadanie 2 
Na podstawie danych z tabeli narysuj krzywą popytu i krzywą podaży. Następnie uzupełnij zdania brakującymi informacjami.
 
Cena ziemniaków
(zł/kg)
Wielkość popytu
(kg)
Wielkość podaży
(kg)
2,30
5
35
2,10
10
30
1,90
15
25
1,70
20
20
1,50
25
15
 
Cena równowagi rynkowej ziemniaków wynosi ………….. zł, 
przy wielkości popytu wynoszącej ………….. i wielkości podaży równej ………….. . 
 
 
 
 
 
Odpowiedzi: 
zad. 1 a) maleje b) rośnie c) rośnie d) maleje
zad. 2 Cena równowagi rynkowej ziemniaków wynosi 1,70 zł, 
przy wielkości popytu wynoszącej 20 i wielkości podaży równej 20.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments