Rewizor GT – dziennik księgowań

Rewizor GT – dziennik księgowań

… przed wydrukowaniem dziennika księgowań, należy zaksięgować wszystkie zadekretowane dokumenty księgowe

Wskazówko-uwaga: Księgowanie w programie Rewizor GT jest operacją nieodwracalną.
Przed księgowaniem możemy sprawdzić poprawność zadekretowania dokumentów dzięki wydrukowaniu i przeanalizowaniu Raportu o dokumentach nieksięgowanych.

 


#zaksięgowanie operacji gospodarczych
#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/Dekretacja i księgowanie, następnie podświetlamy wszystkie pozycje

#2 klikamy Księguj


#3 w okienku z pytaniem czy chcemy zaksięgować klikamy TAK, zaś w okienku z pytaniem czy zrezygnować z księgowania, ponieważ jest nieodwracalne klikamy NIE


#4 okienko Raport z księgowania zamykamy

#wydruk dziennika księgowań
#1 z listy modułów wybieramy Zestawienia, a następnie Dziennik księgowań pełny 

#2 w oknie Dziennik księgowań pełny klikamy Wylicz, a później Drukuj