Egzamin – A.36/AU.36 – styczeń 2020 – zad. 1 – Zakład Produkcyjny PIOTR sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2020 – zadanie 1 – egzamin CKE
Zakład Produkcyjny PIOTR sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne 

Zakład Produkcyjny PIOTR sp. z o.o. zajmuje się produkcją krzeseł ogrodowych. Zakład jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Zakładu Produkcyjnego PIOTR sp. z o.o.:

 1. Wprowadź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu materiałów,
  • przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu,
  • zakupu usługi wynajmu powierzchni biurowych,
  • przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia,
  • sprzedaży wyrobów gotowych,
  • wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Sporządź kalkulację kosztów wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych w tabeli kalkulacyjnej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.     
 4. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 19% za grudzień 2019 r.
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2019 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych – PK 1/12/2019,
  • ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r. – PK 2/12/2019 (grudzień 2019 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 6. Dokonaj księgowań operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych dowodów polecenia księgowania związanych z naliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r.
 7. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2019 r.
 8. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2019 r.
 9. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2019 r.
 10. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto sprzedaży w latach 2017-2018.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Zakładu Produkcyjnego PIOTR sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Zakładu Produkcyjnego PIOTR sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont: 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments