Egzamin pisemny – A.35 – 22 czerwiec 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – czerwiec 2015 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

nie sugerujcie się odpowiedziami w arkuszu na zdjęciach!!! 🙂