Egzamin – A.36 – październik 2013 – EUROOGRÓD + przykładowe rozwiązanie

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.:
– zaksięguj w programie finansowo-księgowym na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych operacje gospodarcze dotyczące zakupu i przyjęcia towarów do magazynu, sprzedaży towarów oraz wyciąg bankowy,
– oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku od osób prawnych za wrzesień 2013 r., (miesiąc wrzesień należy traktować jako pełny rok obrachunkowy),
– dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za wrzesień 2013 r.,
– sporządź i wydrukuj dowody księgowe PK – Polecenia księgowania: PK 1/09/2013 podatek dochodowy od osób prawnych, PK 2/09/2013 ustalenie wyniku finansowego netto,
– sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz dziennik księgowań za wrzesień 2013 r.,
– zdefiniuj, sporządź i wydrukuj bilans zamknięcia na 30 września 2013 r.,
– dokonaj analizy i oceny bieżącej płynności finansowej za lata 20112012 w arkuszu egzaminacyjnym. Analiza powinna zawierać wzór dobranego wskaźnika, dane do obliczenia wskaźników, obliczone wskaźniki w latach 2011-2012, interpretację obliczonych wskaźników oraz ocenę bieżącej płynności finansowej w latach 2011-2012”.
Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą „Analiza i ocena bieżącej płynności finansowej.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym, biurowym do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym oraz niezbędne materiały biurowe.
Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:
-wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.,
– wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.,
– wprowadzenia planu kont księgi głównej,
– wprowadzenia stanów początkowych kont księgi głównej do bilansu otwarcia,
– założenia kartotek kontrahentów zgodnie z otrzymanymi dowodami księgowymi,
– zdefiniowania kont aktywnych i pasywnych w bilansie: konta aktywne przypisz saldem Wn, konta pasywne przypisz saldem Ma.
Dane identyfikacyjne Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.
Nazwa pełna
Hurtownia EUROOGRÓD sp. z o.o.
Nazwa skrócona
EUROOGRÓD
Adres
02-345 Warszawa, ul. Kwiatowa 15
Województwo
Mazowieckie
NIP
726-04-80-654
REGON
052245542
Nazwa banku i numer rachunku bankowego
rachunek firmowy
10 1210 1334 7805 1213 0000 1222
Bank: PKO w Warszawie
Forma prawna
Spółka z o.o.
Rodzaj prowadzonej działalności
handlowa
Symbol roku
2013
Rok obrotowy
01.09.2013 – 31.12.2013
Generowanie planu kont
nie tworzyć plany kont/pomiń
Wariant rachunku zysków i strat
porównawczy/tylko konta zespołu 4
Rejestry księgowe
Ewidencja tylko w jednym rejestrze księgowym o symbolu RK (usunąć wszystkie rejestry i dodać RK – Rejestr księgowy) – dotyczy programu Rewizor
Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców
Oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców
Tryb wprowadzania rozrachunków
Utwórz w tle
Numeracja dokumentów
Łamane przez miesiąc i rok
Imię i nazwisko szefa
Edward Kowalski,  identyfikator EK
Wykaz wybranych kont księgi głównej
010
Środki trwałe
071
Umorzenie środków trwałych
131
Rachunek bieżący
201
Rozrachunki z odbiorcami
210
Rozrachunki z dostawcami
220
Rozrachunki z budżetami
225
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
300
Rozliczenie zakupu
330
Towary
401
Zużycie materiałów i energii
402
Usługi obce
730
Przychody ze sprzedaży towarów
731
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
750
Przychody finansowe
751
Koszty finansowe
801
Kapitał zakładowy
802
Kapitał zapasowy
860
Wynik finansowy
870
Podatek dochodowy
Informacje o Hurtownia EUROOGRÓD sp. z o.o.:
— Hurtownia zajmuje się sprzedażą artykułów ogrodniczych.
— Sprzedaż opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT.
— Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na kontach księgi głównej.
— Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w Zespole 4.
— Do ewidencji obrotu towarowego hurtownia stosuje rzeczywiste ceny zakupu. — Poniesione koszty danego okresu są kosztami uzyskania przychodów.
— Numeracja dokumentów prowadzona jest ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku np. PK 1/09/2013.
— Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Łukasz Zalewski, do odbioru i zatwierdzania dokumentów Edward Kowalski (szef).
Wybrane stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.09.2013 r.
Nazwa konta
Wartość w zł
Środki trwałe
47 500,00
Umorzenie środków trwałych
7 500,00
Rachunek bieżący
12 500,00
Towary
1 000,00
Kapitał zakładowy
37 500,00
Kapitał zapasowy
16 000,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
– Dowody księgowe: PK 1/09/2013 podatek dochodowy od osób prawnych, PK 209/2013 ustalenie
wyniku finansowego netto – wydruki;
– Zestawienie obrotów i sald – wydruk;
– Dziennik księgowań – wydruk;
– Bilans zamknięcia – wydruk;
– Analiza i ocena bieżącej płynności finansowej w latach 2011-2012 sporządzona w arkuszu egzaminacyjnym.
Przykładowe rozwiązanie
 
Rezultat 1. 
Rezultat 2.
Rezultat 4.
Rezultat 5.
Analiza i ocena bieżącej płynności finansowej
1| Dobór wskaźnika  
Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące
2| Obliczenie wskaźników w latach
Rok 2011
24 000 zł / 20 000 zł = 1,2
 
Rok 2012
14 000 zł / 8 000 zł = 1,75
 
3| Interpretacja wskaźników
W 2011 r. wskaźnik płynności bieżącej wynosił 1,2, co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 1,2 raza.
W 201 r. wskaźnik płynności bieżącej wynosił 1,75, co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 1,75 razy.
4| Analiza i ocena bieżącej płynności
Wartość wskaźnika pozwala ocenić w jakim stopniu środki obrotowe jednostki gospodarczej pokrywają zobowiązania bieżące. Wielkość wskaźnika powinna się mieścić w granicach 1,2-2,0, wówczas przedsiębiorstwo zachowa równowagę finansową. Wskaźniki w obydwu latach mieszczą się w wielkościach wzorcowych. Wynika z tego, że spółka nie powinna mieć problemów z bieżącą płynnością.
 

6
Dodaj komentarz

avatar
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Rati ♥EdziaUnknownPatrykDagmara Perz Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Rati ♥
Gość

Jak obliczyć ten podatek dochodowy ?

Unknown
Gość

Podatek dochodowy oblicza się następujący sposób:
przychody ze sprzedaży 8900+ przychody finansowe 8zł – wartości sprzedanych towarów 5850 – usługi obce 25 *0,19 =576,27 =576 zł podatku dochodowego

Edzia
Gość

Mam pytanie dotyczące bilansu części aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe 2. należności od pozostałych jednostek skąd wzięło się 46?

Unknown
Gość

Dlaczego nie ma zmiany stanu produktów przy obliczaniu podatków?
Proszę o pomoc, bo egzamin coraz bliżej! 🙂

Patryk
Gość

W tym zadaniu nie występuje potrzeba obliczania zmiany stanu produktów, ponieważ jest to działalność handlowa i nie występuje żadna produkcja.

Dagmara Perz
Gość

Patryku mam pytanie, czy w Analizie aktywa ogółem nie zawierają przypadkiem zsumowanych aktywów trwałych i obrotowych? Nie trzeba byłoby odjąć wartości aktywów trwałych od aktywów ogółem?
Wówczas wskaźniki wychodzą inne czyli 2,4 oraz 3,5 co wskazywałoby na zupełnie inną ocenę analizy