Rachmistrz GT – ewidencja wydatków w KPiR

Rachmistrz GT – ewidencja wydatków w KPiR

#ewidencja Faktury zakupu towarów w KPiR
#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/KPiR, następnie naciskamy Dodaj i wybieramy Dodaj wydatek
#2 w zakładce Wydatek uzupełniamy dane, które dotyczą zapisu w Księdze przychodów i rozchodów
Ewidencjonowana faktura dotyczy zakupu towarów handlowych więc wartość netto z faktury znajdzie się w pozycji 10. – Zakup towarów handlowych.

 

#3 w zakładce VAT należy uzupełnić dane dotyczące VAT (jak na zdjęciu poniżej), które zostaną umieszczone w Rejestrze VAT zakupu, po uzupełnieniu wszystkich danych, klikamy Zapisz.
 
 
#ewidencja listy płac w KPiR
 
#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/KPiR, następnie naciskamy Dodaj i wybieramy Dodaj wydatek
#2 w zakładce Wydatek uzupełniamy dane, które dotyczą zapisu w Księdze przychodów i rozchodów. Ewidencje listy płac uwzględniamy w KPiR w pozycji 12. – Wynagrodzenia, po uzupełnieniu wszystkich danych, klikamy Zapisz.