Rewizor GT – likwidacja środka trwałego

Rewizor GT – likwidacja środka trwałego

#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/Operacje na środkach trwałych, następnie Dodaj/LT-likwidacja

#2 w okienku Lista środków trwałych wybieramy środek trwały, który chcemy zlikwidować i klikamy OK

#3 potwierdzamy TAK naliczenie amortyzacji za miesiąc w którym likwidujemy środek trwały

#4 w okienku Operacja LT-likwidacja środka trwałego wpisujemy: