Rewizor GT – bilans otwarcia

Rewizor GT – bilans otwarcia

#1  z listy modułów wybieramy Konta/Plan kont, następnie opcję Bilans otwarcia

#2 w okienku Bilans otwarcia wybieramy funkcję Wczytaj wszystkie konta bilansowe

#3 wprowadzamy ręcznie salda początkowe kont
Wskazówka: konto aktywne = saldo Wn, konto pasywne = saldo Ma

#4 po wprowadzeniu wszystkich sald sprawdzamy poprawność sumy bilansowej i wybieramy Zapisz