stan na dzień 18.08.2022 r.

Sesja 1. – Zima 2024 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 15 września 2023 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 10-15 stycznia 2024 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 11-13 stycznia 2024 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 15-19 stycznia 2024 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 11-15 stycznia 2024 r.* 

wyniki – 27 marca 2024 r.

Sesja 2. – Lato 2024 r.

Termin składania deklaracji na sesję:

  • do 7 lutego 2024 r.;
  • w przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 Zima – do 4 kwietnia 2024 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 4-10 czerwca 2024 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 10-13 czerwca 2024 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 13-18 czerwca 2024 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 14-18 czerwca 2024 r.* 

wyniki – 30 sierpnia 2024 r.

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia przedstawia szkoła

źródło: CKE