stan na dzień 18.08.2023 r.

Sesja 1. – Zima 2024 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 09 września 2023 r.

część pisemna – 10 stycznia 2024 r.

A.35 – część praktyczna – 15 stycznia 2024 r.* 

A.36 – część praktyczna – 16 stycznia 2024 r.*

A.65 – część praktyczna – 17 stycznia 2024 r.* 

wyniki – 27 marca 2024 r.

Sesja 2. – Lato 2024 r.

Termin składania deklaracji na sesję:

  • do 3 lutego 2024 r.
  • w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 4 kwietnia 2024 r.

część pisemna4 czerwca 2024 r.

A.35 – część praktyczna – 12 czerwca 2024 r.* 

A.36 – część praktyczna – 13 czerwca 2024 r.*

A.65 – część praktyczna – 14 czerwca 2024 r.* 

wyniki – 30 sierpnia 2024 r.

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła

źródło: CKE