stan na dzień 22.08.2022 r.

Sesja 1. – Zima 2023 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 15 września 2022 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 10-14 stycznia 2023 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 12-14 stycznia 2023 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 16-19 stycznia 2023 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 12-15 stycznia 2023 r.* 

wyniki – 31 marca 2023 r.

Sesja 2. – Lato 2023 r.

Termin składania deklaracji na sesję:

  • do 7 lutego 2023 r.;
  • w przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 2-7 czerwca 2023 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 8-13 czerwca 2023 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 13-18 czerwca 2023 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 14-18 czerwca 2023 r.* 

wyniki – 31 sierpnia 2023 r.

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia przedstawia szkoła

źródło: CKE