stan na dzień 19.08.2022 r.

Sesja 1. – Zima 2023 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 09 września 2022 r.

część pisemna – 10 stycznia 2023 r.

A.35 – część praktyczna – 13-14 stycznia 2023 r.* 

A.36 – część praktyczna – 15-16 stycznia 2023 r.*

A.65 – część praktyczna – 17-18 stycznia 2023 r.* 

wyniki – 31 marca 2023 r.

Sesja 2. – Lato 2023 r.

Termin składania deklaracji na sesję:

  • do 1 lutego 2023 r.
  • w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.

część pisemna2 czerwca 2023 r.

A.35 – część praktyczna – 12-13 czerwca 2022 r.* 

A.36 – część praktyczna – 16-17 czerwca 2022 r.*

A.65 – część praktyczna – 16-17 czerwca 2022 r.* 

wyniki – 31 sierpnia 2023 r.

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła

źródło: CKE