stan na dzień 06.09.2021 r.

Sesja 1. – Zima 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 15 września 2021 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 11-15 stycznia 2022 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 17-19 stycznia 2022 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 20-22 stycznia 2022 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 18-20 stycznia 2022 r.* 

wyniki – 31 marca 2022 r. (czwartek)

Sesja 2. – Lato 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 7 lutego 2022 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 2-7 czerwca 2022 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 8-13 czerwca 2022 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 13-19 czerwca 2022 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 14-18 czerwca 2022 r.* 

wyniki – 31 sierpnia 2022 r. (środa)

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia przedstawia szkoła

źródło: CKE