stan na dzień 20.08.2021 r.

Sesja 1. – Zima 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 15 września 2021 r.

część pisemna – 11 stycznia 2022 r.

AU.35 – część praktyczna – 14-15 stycznia 2022 r.* 

AU.36 – część praktyczna – 17-18 stycznia 2022 r.*

AU.65 – część praktyczna – 18-19 stycznia 2022 r.* 

wyniki – 31 marca 2022 r.

Sesja 2. – Lato 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 7 lutego 2022 r.

część pisemna21 czerwca 2022 r.

AU.35 – część praktyczna – 24-25 czerwca 2022 r.* 

AU.36 – część praktyczna – 27-28 czerwca 2022 r.*

AU.65 – część praktyczna – 27-28 czerwca 2022 r.* 

wyniki – 31 sierpnia 2022 r.

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła

źródło: CKE