stan na dzień 27.08.2020 r.

Sesja 1. – Zima 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 15 września 2020 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 12-16 stycznia 2021 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 13-16 stycznia 2021 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 17-20 stycznia 2021 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 14-16 stycznia 2021 r.* 

wyniki – 31 marca 2021 r. (środa)

Sesja 2. – Lato 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 7 lutego 2021 r.

część pisemna [z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] – 8-12 czerwca 2021 r.*

EKA.04 – część praktyczna – 11-15 czerwca 2021 r.* 

EKA.05 – część praktyczna – 16-20 czerwca 2021 r.*

EKA.07 – część praktyczna – 12-15 czerwca 2021 r.* 

wyniki – 31 sierpnia 2021 r. (wtorek)

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia przedstawia szkoła

źródło: CKE