stan na dzień 20.08.2020 r.

Sesja 1. – Zima 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 15 września 2020 r.

część pisemna – 12 stycznia 2021 r. (wtorek)

AU.35 – część praktyczna – 14-16 stycznia 2021 r.* 

AU.36 – część praktyczna – 16-18 stycznia 2021 r.*

AU.65 – część praktyczna – 18-20 stycznia 2021 r.* 

wyniki – 31 marca 2021 r. (środa)

Sesja 2. – Lato 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję: do 7 lutego 2021 r.

część pisemna – 22 czerwca 2021 r. (wtorek)

AU.35 – część praktyczna – 24-26 czerwca 2021 r.* 

AU.36 – część praktyczna – 26-28 czerwca 2021 r.*

AU.65 – część praktyczna – 27-29 czerwca 2021 r.* 

wyniki – 31 sierpnia 2020 r. (wtorek)

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła

źródło: CKE