Sesja 1. – Zima 2020 r.

część pisemna – 10 stycznia 2020 r. (piątek)

A.35/AU.35 – część praktyczna – 14-16 stycznia 2020 r.* 

A.36/AU.36 – część praktyczna – 16-18 stycznia 2020 r.*

A.65/AU.65 – część praktyczna – 18-20 stycznia 2020 r.* 

wyniki – 20 marca 2020 r. (piątek)

Sesja 2. – Lato 2020 r.

aktualizacja – stan na dzień 11.05.2020 r.

część pisemna – 23 czerwca 2020 r. (wtorek)

A.35/AU.35 – część praktyczna – 24-26 czerwca 2020 r.* 

A.36/AU.36 – część praktyczna – 26-28 czerwca 2020 r.*

A.65/AU.65 – część praktyczna – 27-29 czerwca 2020 r.* 

wyniki – 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) 28 sierpnia 2020 r. (piątek)

*szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła

źródło: CKE