Kwalifikacja A.35/AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Książka składa się 290 stron, które zostały podzielone na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział to repetytorium, w którym znalazły się najważniejsze informacje, które przede wszystkim należy powtórzyć w czasie przygotować do egzaminu. Kolejna część zawiera 10 testów, a każdy test składa się z 40 zadań. Trzecia część książki to 12 zadań praktycznych. W ostatniej części przygotowano 5 zestawów egzaminacyjnych a każdy zestaw składa się z testu i zadania praktycznego.


Zbiór zadań praktycznych z kwalifikacji AU.35 (A.35) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Książka to zbiór aż 25 zadań praktycznych do wykonania których należy w zależności od zadania użyć jeden lub dwa z następujących programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT oraz Płatnik. W publikacji znalazły się też wskazówki do obsługi Subiekta GT, Rachmistrza GT oraz Gratyfikanta GT. W ostatniej części książki przedstawiono 3 przykładowe rozwiązanie zadań praktycznych.


Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji AU.65 (A.65) Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

W publikacji przygotowano 5 zestawów zadań teoretycznych, każdy składający się z 40 zadań. W drugiej części zamieszczono 20 zadań praktycznych przygotowanych na wzór zadań egzaminacyjnych.