Egzamin – EKA.05 – czerwiec 2024 – zad. 3 – Sklep Internetowy DOM Tamara Polańska + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN ZAWODOWY
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
czerwiec 2023 – zadanie 3 – egzamin CKE
Sklep Internetowy DOM Tamara Polańska

Zadanie egzaminacyjne

Tamara Polańska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie internetowej sprzedaży mebli. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.

W maju 2023 r. zatrudniła na podstawie umowy o pracę Laurę Kostańską.

Wykonaj prace dla Sklepu Internetowego DOM Tamara Polańska:

 1. Sporządź i wydrukuj z programu kadrowo-płacowego dla Laury Kostańskiej:
  • Umowę o pracę nr 1/05/2023,
  • Listę płac nr 1/05/2023 za maj 2023 r.,
  • Polecenie przelewu do urzędu skarbowego z tytułu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj 2023 r. (data sporządzenia 20.06.2023 r.).
 2. Wypełnij znajdujący się w arkuszu egzaminacyjnym Rachunek kosztów podróży służbowej nr 1/05/2023 dla Laury Kostańskiej.
 3. Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zdarzenia gospodarcze na podstawie sporządzonych i załączonych dowodów księgowych w arkuszu egzaminacyjnych za maj 2023 r.:
  • fakturę nr 587/2023 za zakupione towary,
  • fakturę nr 1/05/2023 za sprzedane towary,
  • fakturę nr 980/2023 za usługi serwisowe,
  • rachunek kosztów podróży służbowej nr 1/05/2023,
  • listę płac nr 1/05/2023 wynagrodzenie brutto pracownika.
 4. Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za maj 2023 r.
 5. Oblicz wskaźniki rentowności wynagrodzeń w latach 2021-2022 na podstawie informacji zawartych w tabeli Dane do obliczenia wskaźników rentowności wynagrodzeń w latach 2021-2022. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na obliczenia, interpretację i ocenę znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Prace z programami rozpocznij od wprowadzenia:

 • danych identyfikacyjnych Sklepu Internetowego DOM Tamara Polańska,
 • swojego numeru PESEL pod nazwą Sklepu Internetowego DOM Tamara Polańska,
 • danych właściciela (wspólnika) Tamara Polańska,
 • danych urzędu skarbowego do kartoteki,
 • danych kontrahentów do kartotek

oraz ustawienia parametrów programów niezbędnych do wykonania zadania.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments