ZAW-NR(2) – Zawiadomienie – formularz interaktywny

ZAW-NR(2) – Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

zaw-nr(2)
Fragment formularza ZAW-NR(2)

W jakim celu składa się zawiadomienie?

Zawiadomienie należy złożyć w sytuacji, gdy:

  • dokonano płatności przelewem za należności wynikającą z faktury,
  • której wystawcą jest czynny podatnik VAT
  • a rachunek bankowy na który dokonano płatności nie widniał w Wykazie podatników VAT w momencie zlecania przelewu.

Złożenie zawiadomienia ma istotne znaczenie w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji. Konsekwencje te występują w przypadku dokonania płatności za fakturę o równowartości lub przekraczającej kwotę 15 000 zł. Dlatego dzięki złożeniu zawiadomienia ZAW-NR podatnik będzie mógł:

  • zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu na gruncie PIT lub CIT,
  • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT, które będą występować u dostawcy towarów lub usług w związku z tą fakturą.

Formularz ZAW-NR w wersji 2 obowiązuje od lipca 2020 r.

Do jakiego US złożyć zawiadomienie?

Zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.

W jakim terminie należy złożyć zawiadomienie?

Na złożenie zawiadomienia ZAW-NR masz 7 dni od daty zlecenia przelewu.

Jednak w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 masz więcej czasu. Ponieważ termin został wydłużony. W rezultacie termin na złożenie wynosi do 14 dni od daty zlecenia przelewu. Od 01.07.2023 r. przestał obowiązywać wydłużony termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR.

Kto może złożyć zawiadomienie?

Zawiadomienie można złożyć: za siebie, za inną osobę fizyczną lub za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną.
Do złożenia zawiadomienia w imieniu innych podatników wymagane jest posiadanie pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) lub szczególnego (PPS-1). Do składania ZAW-NR(2) nie są stosowane przepisy dotyczące posiadania pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

W jakiej formie składa się zawiadomienie?

Zawiadomienie można złożyć w postaci elektronicznej przy pomocy portalu e-Urząd Skarbowy. Dodatkowo można złożyć w formie papierowej osobiście w urzędzie skarbowym lub listownie za pomocą tradycyjnej poczty na adres US.

Powtórne złożenie zawiadomienia

Co do zasady zawiadomienie ZAW-NR składa się tylko przy pierwszej zapłacie należności przelewem na rachunek nie widniejący w Wykazie podatników VAT na dzień zlecenia przelew. Przy kolejnych płatnościach nie ma już konieczności składania zawiadomienia. Jednak pod warunkiem, że w między czasie nie uległy zamianie dane podatnika, który dokonuje przelewu, chodzi m.in o adres siedziby.

Interaktywny formularz zawiadomienia ZAW-NR(2)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments