Egzamin pisemny A.36 – styczeń 2019

Oficjalny klucz odpowiedzi CKE!
 
 

Nie sugerujcie się odpowiedziami na zdjęciach arkusza!