Egzamin pisemny A.35 – styczeń 2019

Oficjalny klucz odpowiedzi CKE!
Nie sugerujcie się odpowiedziami na zdjęciach arkusza!