Rewizor GT – zdefiniowanie, sporządzenie i wydrukowanie bilansu

Rewizor GT – zdefiniowanie, sporządzenie i wydrukowanie bilansu

#1 z listy modułów wybieramy Sprawozdania, a następnie Bilans 
#2 w prawym górnym rogu klikamy Definiuj.
#3a zdefiniuj konta bilansowe, w tym celu w polu sprawozdania podświetl np. pozycję B.III.1.c).pierwszy myślnik „środki pieniężne w kasie i na rachunkach” a następnie podświetl konto 131 „Rachunek bieżący” i poprzez funkcję Dodaj przypisz je saldem Wn.
#3b zdefiniuj konta bilansowe Środki trwałe oraz Umorzenie środków trwałych do pozycji A.II.1. Środki trwałe, w tym celu w polu sprawozdania podświetl pozycję A.II.1. „Środki trwałe” a następnie podświetl konto 010 “Środki trwałe” i poprzez funkcję Dodaj przypisz je saldem Wn. Następnie w podobny sposób konto 071 “Umorzenie środków trwałych” saldem Ma (-). 
#4 pozostałe konta bilansowe z planu kont zdefiniuj w podobny sposób
  
#5 po zdefiniowaniu bilansu zatwierdź OK

 

#6 po zdefiniowaniu należy Wyliczyć, a następnie wydrukować Bilans.