Egzamin – A.65. – wrzesień 2014 “ROWEREK” + przykładowe rozwiązanie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wrzesień 2014 

+ przykładowe rozwiązanie

 

kwalifikacja A.65. – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 
Przykładowe rozwiązanie
 
Elementy podlegające ocenie –  Umowa o pracę dla Dariusza Proksy określa:
datę zawarcia umowy: 01.07.2014 r.
pracodawcę: Sklep ROWEREK, Grażyna Wnuk
pracownika: Dariusz Proksa, zam. Wodzisław Śląski , ul. Jastrzębska 6
rodzaj i czas zawartej umowy: na czas nieokreślony
stanowisko: specjalista ds. handlu
miejsce wykonywania pracy: Wodzisław Śląski, ul. Rybnicka 65
wymiar czasu pracy: 1/1
składniki wynagrodzenia: podstawa miesięczna 2000 zł, premia uznaniowa 500 zł
inne warunki: wypłata wynagrodzenia za miesiąc ostatniego dnia miesiąca lub do ostatniego dnia miesiąca
dzień rozpoczęcia pracy: 01.07.2014 r.
Elementy podlegające ocenie –  Lista płac za lipiec 2014 r. określa:
za miesiąc: lipiec 2014
nr listy płac: 1/07/2014
nazwisko i imię pracownika: Dariusz Proksa
podstawę brutto: 2500,00 zł lub wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł i premia 500 zł
ubezpieczenie emerytalne: I filar 61,50, II filar 182,50 zł lub 244 zł; rentowe 37,50 zł; chorobowe 61,25 zł
koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
ulgę: 46,33 zł; zaliczka na podatek 155,00 zł
ubezpieczenie zdrowotne razem: (167,19zł+26,96 zł)=194,15 zł
kwotę do wypłaty: 1 808,10 zł
Elementy podlegające ocenie –  Polecenie przelewu dla Dariusza Proksy dotyczące wynagrodzenia netto za lipiec 2014 r.
nazwa odbiorcy: Proksa Dariusz
nr rachunku odbiorcy: 11 1140 2004 0000 3102 4296 3776
kwota przelewu: 1 808,10 zł
nr rachunku zleceniodawcy: 70 11402004 00003802 39970600
nazwa zleceniodawcy: Sklep ROWEREK lub Grażyna Wnuk
tytułem: np. wynagrodzenie za lipiec 2014
Elementy podlegające ocenie –  Podatkowa księga przychodów i rozchodów za lipiec 2014 r.
Lp. 1. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2.07.2014; Fa 12/07/2014
Kontrahent: Zakład produkcyjny BIKE sp. z o.o.
Opis zdarzenia gospodarczego: np. zakup towarów

Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech

Podpowiedź:

 

Lp. 2. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2.07.2014; Fa 15/07/2014
Kontrahent: Firma Transportowa KM sp. z o.o.
Opis zdarzenia gospodarczego: np. transport towarów

Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech

Podpowiedź:

 

Lp. 3. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 12.07.2014; Fa 1/07/2014
Kontrahent: Przedsiębiorstwo Handlowe
Opis zdarzenia gospodarczego: np. sprzedaż towarów

Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech

Podpowiedź:

 

Lp. 4. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego:
15.07.2014; Fa 998/2014
Kontrahent: Shell Polska sp. z o.o.
Opis zdarzenia gospodarczego: np. zakup paliwa

Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech

Podpowiedź:

 

Lp. 5. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 31.07.2014; Lista płac /1/07/2014

Opis zdarzenia gospodarczego: np. wynagrodzenie brutto

Podpowiedź:

 

kolumna 9 – 10 200,00 zł
kolumna 10 – 4900,00 zł
kolumna 11 -150,00 zł
kolumna 12 – 2500,00 zł
kolumna 13 – 600,00 zł

 

Elementy podlegające ocenie –  Deklaracja dla podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r.
NIP podatnika 6471251489; Pozycja 4 i 5 – 07/2014
Pozycja 6: Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Pozycja 8 – Rodzaj podatnika 2. Osoba fizyczna
Pozycja 9- Wnuk Grażyna ur. 12.03.1976
Pozycja 19 – wartość: 10200 zł
Pozycja 20 – wartość: 2346 zł
Pozycja 41 – wartość: 5650 zł
Pozycja 42 – wartość: 1300 zł
Pozycja 48 – wartość: 1046 zł