Gratyfikant GT – krok po kroku – edycja 2013

Pełna nazwa: Hurtownia Kwiatów Niezapominajka sp. z o.o.
NIP: 7018253728                  
Regon: 504109149
Adres:  90-360 Łódź ul. Piotrkowska 240
Gmina: Łódź Powiat: łódzki wschodni Województwo: łódzkie Kraj: Polska
Dane rachunku bankowego podmiotu: PEKAO VIII O. w Łodzi nr: 20 1240 3419 1946 8900 9755 7017
Data rozpoczęcia działalności 01.01.2013              Data rejestracji: 12.12.2012
Organ rejestracyjny: Prezydent Miasta Łodzi
Nazwa rejestru: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Numer w rejestrze: 293220

Dane Urzędu Skarbowego
Nazwa: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
Ulica: Dowborczyków                   Numer domu: 9/11
Kod pocztowy 90-019                   Miejscowość: Łódź
Telefon: 42 25 30 600                    Kod US: 1013
Rachunek bankowy dla podatku dochodowego od osób fizycznych:
NBP O/Okr. Łódź, al. Kościuszki 14 nr: 55 1010 1371 0000 6822 2300 0000

Miesiąc pierwszej wypłaty: styczeń 2013 roku.
Termin przekazania składek ZUS: 15 następnego miesiąca


STYCZEŃ 2013
Od 01.01.2013 zatrudnionych jest 4. pracowników:
a)      Ewa Kowalska (90-264 Łódź ul. Jaracza 5/9) – handlowiec w dziale sprzedaży 
PESEL: 77122068766 R-k bankowy: 76 1020 3408 0797 3978 2891 8614 
Adres zamieszkania: 90-264 Łódź ul. Jaracza 5/9
b)      Monika Jaworska – handlowiec w dziale sprzedaży
PESEL: 60101975845 R-k bankowy: 59 1910 1019 3725 8785 6375 3252 
Adres zamieszkania: 90-237 Łódź ul. Matejki 45
c)       Daniela Wit – handlowiec w dziale sprzedaży
PESEL: 78091557202 R-k bankowy: 27 1160 0006 3933 4488 8687 4837
Adres zamieszkania: 91-404 Łódź ul. Poranna 21
d)      Tomasz Michalski – magazynier
PESEL: 56070267232 R-k bankowy: 80 1240 1066 2302 9643 5441 2862
Adres zamieszkania: 90-126 Łódź ul. Węglowa 7/44
Pozostałe dane pracowników dowolne. Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście.
Wynagrodzenie:

a)      Ewa Kowalska – grupa handlowiec młodszy
• podstawa miesięczna: 2200 zł
• premia od podstawy 5%
• prowizja 10% od wypracowanej sprzedaży
b)      Monika Jaworska – grupa handlowiec młodszy
• podstawa miesięczna: 2400 zł
• premia od podstawy 5%
• prowizja 10% od wypracowanej sprzedaży
c)       Daniela Wit – grupa handlowiec starszy
• podstawa miesięczna: 3500 zł
• premia od podstawy 10%
• prowizja 15% od wypracowanej sprzedaży
d)      Tomasz Michalski – grupa magazynier
• podstawa miesięczna: 2000 zł
• premia od podstawy 3%
• dodatek specjalny 200 zł


POLECENIA:
1. Zdefiniuj listę płac, składniki płacowe, stawki prowizji oraz zestawy płacowe.
W celu zdefiniowania listy płac:
▪ wybierz z listy modułów Definicje/Definicje list płac,
▪ podświetl listę płac administracji i wybierz funkcję Powiel, zmień nazwę na Administracja/Handlowcy
▪ korzystając z selektora, wybierz Datę przekazania składek 15 następnego miesiąca,
▪ w pozycji Format nazwy listy płac selektorem wybierz Listy płac,
▪ następnie w pozycji Format numeru listy płac wybierz selektorem Listy płac i zatwierdź klawiszem OK.
W celu zdefiniowania składników płacowych:
▪ wybierz z listy modułów Definicje/Składniki płacowe
wprowadź Podstawę miesięczną handlowca młodszego  wykorzystując funkcję Powiel składnik Podstawa miesięczna
▪ następnie zmień nazwę składnika na Podstawa miesięczna handlowca młodszego
▪ wprowadź  Premia od podstawy handlowca młodszego wykorzystując funkcję Powiel składnik Premia od podstawy
▪ następnie zmień nazwę składnika na Premia od podstawy handlowca młodszego
▪ wprowadź definicję składnika płacowego w zakładce Wartość wykorzystując funkcję Dodaj definicję definicja obowiązuje od 01.01.2013):
W celu zdefiniowania stawek prowizji:
▪ wybierz z listy modułów Słowniki/Stawki prowizji
▪ wybierz Dodaj, nazwa prowizja handlowiec młodszy
▪ wpisz stawkę liniową prowizji – 10%
▪ w podobny sposób dodaj stawkę prowizji dla handlowca starszego 
W celu zdefiniowania zestawów płacowych:
▪ wybierz z listy modułów Definicje/Zestawy płacowe,
▪ podświetl Administrację i skorzystaj z funkcji Powiel,
▪ w oknie Definicja zestawu płacowego zmień nazwę na Handlowiec młodszy, następnie zaznacz Rozliczenie ewidencji prowizji (EP), kolejnym krokiem jest wybranie zakładki Składniki,
▪ w zakładce Składniki poprzez funkcję Dodaj wybierz Podstawa miesięczna handlowiec młodszy  oraz Premia od podstawy handlowiec młodszy i zamknij okno,
▪ zatwierdź dokonane zmiany klawiszem OK.
▪ w podobny sposób dodaj Zestawy placowe dla handlowca starszego i magazyniera
2. Wprowadź kalendarz pełen etat dla zatrudnionych pracownikówW celu stworzenia kalendarza pełen etat: ▪ wybierz z listy modułów Definicje/Kalendarze
▪ wprowadź kalendarz pełen etatwykorzystując funkcję Powiel kalendarz Biurowy
▪ następnie zmień nazwę na Kalendarz pełen etat.▪ wprowadzone zmiany zatwierdź klawiszem OK.
3. Wprowadź dane zatrudnionych pracowników i sporządź umowy o pracęAby wprowadzić dane zatrudnionych pracowników:
wybierz z listy modułów Ewidencja osobowa lub Kadry/Ewidencja osobowa i wprowadź dane personalne zatrudnionych pracowników, wykorzystując funkcję Dodaj, następnie uzupełnij wymagane dane o pracowniku.
W celu sporządzenia umowy o pracę:
▪ z listy modułów wybierz moduł Umowy o pracę lub Kadry/Umowy o pracę,
▪ dodaj umowę o pracę poprzez funkcję Dodaj,
▪ w oknie Umowa o pracę – wybór pracownika, zestawu i daty wybierz pracownika Ewa Kowalska,
▪ wybierz zestaw płacowy: Administracja/Handlowcy,
▪ wpisz datę rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2013 r.,
▪ zatwierdź wprowadzone dane klawiszem OK,
▪ w oknie Umowa o pracę w następujących zakładkach:
○ Podstawowe:
– ustal czas trwania umowy: na czas nieokreślony,
– wybierz funkcję Dodaj,
▪ w oknie dialogowym Dział i stanowisko wybierz dział Administracja oraz dodaj stanowisko handlowiec młodszy  i zatwierdź klawiszem OK,
○ Czas pracy: – ustal wymiar zatrudnienia: 1/1, kalendarz: pełen etat,
 System wynagrodzeń:
– 
podświetl podstawę miesięczną i poprzez funkcję Ustaw wartość wpisz kwotę z zadania,
▪ Sporządzoną umowę zatwierdź klawiszem OK. W ten sam sposób sporządź umowy dla pozostałych pracowników.
4. Wprowadź prowizje od sprzedaży dla handlowców
W celu wprowadzenia prowizji:
▪ wybierz z listy modułów Karta pracy/Ewidencja prowizji
▪ wybierz funkcję Dodaj,
▪ wybierz pracownika dla którego będzie wprowadzana ewidencja prowizji, zatwierdź klawiszem OK,
▪ wprowadź datę 31.01.2013r.
▪ wybierz odpowiednią stawkę prowizji
▪ wprowadź kwotę wypracowanej sprzedaży i zatwierdź klawiszem OK.
5. Dla dwóch pracowników sporządź umowę zlecenie. Dane dowolne. Wykonanie robót w styczniu 2013r., płatność po zakończeniu pracy.
W celu sporządzenia umowy zlecenia:
▪ wybierz z listy modułów Kadry/Umowy cywilnoprawne, wybierz funkcję Dodaj,
▪ wybierz pracownika dla którego będzie wprowadzana umowa zlecenie,
▪ korzystając z selektora w Parametrach wybierz Umowa zlecenie, zatwierdź klawiszem OK,
▪ wprowadź wymagane dane jak przedstawiono na zdjęciach
▪ Sporządzoną umowę zatwierdź klawiszem OK.  W ten sam sposób sporządź drugą umowę.

6. Wystaw rachunki do sporządzonych umów zlecenie.
W celu sporządzenia rachunku:
▪ wybierz z listy modułów Kadry/Umowy cywilnoprawne, podświetl umowę do której zostanie wystawiony rachunek,
▪ wybierz funkcję Dopisz rachunek,▪ zmień datę rachunku na dzień zakończenia wykonywanej pracy wg umowy,
▪ automatycznie zostanie wygenerowany rachunek,
▪ sporządzony rachunek do umowy zatwierdź klawiszem  OK. W ten sam sposób sporządź drugi rachunek.
7. Sporządź listę płac
W celu sporządzenia i wydrukowania listy płac:
▪ wybierz z listy modułów Wypłaty lub Płace/Wypłaty,
▪ wybierz Według definicji w umowie – zbiorczo poprzez funkcję Dodaj listę płac,▪ w oknie Definicje list płac sprawdź, czy została utworzona lista płac administracja/handlowcy
i naciśnij klawisz Zakończ (lista płac zostanie automatycznie wygenerowana za styczeń),
▪ po automatycznym wygenerowaniu listy płac za styczeń w oknie Raport z naliczania wypłat wybierz klawisz Zamknij,
7. Sporządź Zaliczkę miesięczną od wypłat PIT
W celu ustalenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od naliczonych wynagrodzeń sporządź zaliczkę miesięczną od wypłat PIT następująco:
▪ wybierz z listy modułów Deklaracje skarbowe lub Deklaracje/Deklaracje skarbowe i naciśnij funkcję Wylicz,
▪ w oknie dialogowym Wylicz deklarację wybierz za pomocą selektora  zaliczka miesięczna od wypłat PIT, styczeń 2013 i aktualną na 2013 r. wersję deklaracji, a następnie zatwierdź dane klawiszem OK,

Wskazówko-uwaga: poprzez funkcję Popraw w oknie Deklaracje skarbowe usuwamy 1 zł z pozycji numer 50.

LUTY 2013
Od 01.02.2013 r. zatrudniamy sprzątaczkę i księgową.
a)      Janina Lorenz – konserwator powierzchni płaskich; zatrudniona na ¾ etatu
PESEL: 74012433185 R-k bankowy: 44 1030 0006 4135 1649 5321 9161
Adres zamieszkania: 90-233 Łódź ul. Uniwersytecka 45
b)      Teresa Karpińska – księgowa; zatrudniona na ½ etatu
PESEL: 56022849066 R-k bankowy: 36 1240 5921 3432 1268 7753 0004
Adres zamieszkania: 90-228 Łódź ul. Zacisze 4/15
poprzednie zatrudnienie: JANTAR sp. z o.o., Warszawa ul. Świętokrzyska 21
Okres zatrudnienia: od 01.02.2001 r. do 31.01.2013 r., stanowisko: księgowa
Pozostałe dane pracowników dowolne. Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście.
Wynagrodzenie:
a)      Janina Lorenz  – grupa konserwator powierzchni płaskich
• podstawa miesięczna: 1200 zł
• premia od podstawy 5%
b)      Teresa Karpińska – grupa księgowa
• podstawa miesięczna: 1800 zł
• premia od podstawy 4%
• dodatek stażowy – 1% za każdy przepracowany rok naliczany od podstawy miesięcznej
c)       Pracownicy zatrudnieni dotychczas wynagrodzenie mają bez zmian.
1. Zdefiniuj składniki oraz zestawy płacowe dla nowo zatrudnionych pracowników.
W celu zdefiniowania nowego składnika płacowego:
▪ wybierz z listy modułów Definicje/Składniki płacowe
▪ wprowadź Dodatek stażowy wykorzystując funkcję Powiel składnik Dodatek za wysługę lat
▪ następnie zmień nazwę Dodatek stażowy – księgowa,
▪ wprowadź definicję składnika płacowego w zakładce Wartość wykorzystując funkcję Dodaj definicję definicja obowiązuje od 01.02.2013):
2. Wprowadź dwa nowe kalendarze dla nowo zatrudnionych pracowników (kalendarz ½ etatu i kalendarz ¾ etatu)                    (pełen etat = 8 godzin; ½ etatu = 4 godziny; ¾ etatu = 6 godzin)

W celu stworzenia kalendarza ½ etatu: ▪ wybierz z listy modułów Definicje/Kalendarze
▪ wprowadź kalendarz ½  etatuwykorzystując funkcję Powiel kalendarz pełen etat
▪ następnie zmień nazwę na Kalendarz ½ etatu,▪ wykorzystując funkcję Popraw, zmień Plan pracy
▪ w oknie Plan pracy zmień liczbę godzin do przepracowania w każdym dniu pracy na 4 godziny, wykorzystując funkcję Popraw, ▪ wprowadzone zmiany zatwierdź klawiszem OK.
▪ w podobny sposób stwórz Kalendarz ¾ etatu.
2. Wprowadź dane nowo zatrudnionych pracowników i sporządź dla nich umowy o pracę
3. Wprowadź prowizję od sprzedaży dla handlowców
4. Wprowadź absencje
Absencja:
a)      Ewa Kowalska –  4 dni zwolnienia lekarskiego (choroba) od 12.02. do 15.02.
b)      Tomasz Michalski – 3 dni zwolnienia lekarskiego (choroba) od 4.02. do 6.02.
c)       Janina Lorenz – 2 dni zwolnienia lekarskiego (choroba) od 25.02. do 26.02.
W celu wprowadzenia absencji: ▪ wybierz pracownika któremu należy wprowadzić absencję
▪ wybierz z listy modułów Karta pracy/Ewidencja czasu pracy,▪ wykorzystując funkcję Wprowadź absencję, wprowadź wymagane dane: Okres absencji, Rodzaj absencji, Kod świadczenia/przerwy, jeżeli wymagane to wprowadź szczegółowe Dane absencji chorobowej.
▪ wprowadzone dane zatwierdź klawiszem OK.
5. Sporządź listę płac
6. Sporządź Zaliczkę miesięczną od wypłat PIT
MARZEC 2013
1. Wprowadź zmiany w umowach o pracę dotyczące otrzymywanego wynagrodzenia
Od 1.03.2013 r. Janina Lorenz i Ewa Kowalska otrzymały podwyżkę.
Nowe wynagrodzenie wynosi odpowiednio 1300 zł i 2400 zł.
W celu zmiany otrzymywanego wynagrodzenia:
▪ z listy modułów wybierz moduł Umowy o pracę lub Kadry/Umowy o pracę,
▪ wybierz umowę Janiny Lorenz, w której należy wprowadzić zmiany poprzez funkcję Popraw,
▪ w oknie Umowa o pracę w zakładce:
 System wynagrodzeń:
– 
podświetl podstawę miesięczną i poprzez funkcję Ustaw wartość wpisz nową obowiązującą kwotę z zadania,
▪ wprowadzone zmiany w umowie zatwierdź klawiszem OK. W ten sam sposób zmień umowę Ewy Kowalskiej.
3. Wprowadź prowizję od sprzedaży dla handlowców
4. Wprowadź absencje
Absencja:
a)      Ewa Kowalska –  2 dni zwolnienia lekarskiego (choroba) od 18.03. do 19.03.
b)      Tomasz Michalski – 3 dni zwolnienia lekarskiego (choroba) od 18.03. do 20.03.
c)       Teresa Karpińska – 2 dni zwolnienia lekarskiego (choroba) od 27.03. do 28.03.
5. Sporządź listę płac
6. Sporządź Zaliczkę miesięczną od wypłat PIT