Subiekt GT – sporządzenie i wydrukowanie raportu kasowego

Subiekt GT – sporządzenie i wydrukowanie raportu kasowego

#1 z listy modułów należy wybrać Finanse/Raporty kasowe
#2 następnie dodaj Nowy Raport kasowy
#3 w oknie raportu kasowego należy:
+ ustawić datę wystawienia raportu kasowego (wg daty z zadania), kolejnym krokiem jest ustawienie dat początku i końca raportu kasowego (czyli miesiąc na który jest wykonywane zadanie),
+ dodać saldo początkowe kasy (o ile nie było wprowadzone wcześniej)
+ dodać dokumenty kasowe, po naciśnięciu Dodaj pojawi się okno z dokumentami kasowymi, które należy zaznaczyć do dodania.
#4 ostatnim krokiem jest zapisanie Raportu kasowego poprzez OK, oraz wydrukowanie.